MGLF Trips

မြန်မာနိုင်ငံ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဖောင်ဒေးရှင်း

MGLF Trips

၁၂.၁.၂၀၁၉

ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကော့ဘိန်းကျေးရွာ ခရီးစဉ်

၂.၄.၂၀၁၉ - ၃.၄.၂၀၁၉

လားရှိုးမြို့ ခရီးစဉ်

၁၃.၅.၂၀၁၉ - ၁၄.၅.၂၀၁၉

ကျိုင်းတုံ - မိုင်းပြင်း ခရီးစဉ်

၂၀.၆.၂၀၁၉ - ၂၁.၆.၂၀၁၉

ကျိုင်းတုံ - မိုင်းပြင်း ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးမှု ခရီးစဉ်

၂၇.၇.၂၀၁၉ - ၂၈.၇.၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား

၁၂.၁၀.၂၀၁၉ - ၁၃.၁၀.၂၀၁၉

ကျိုင်းတုံ - မိုင်းပြင်း တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးမှု ခရီးစဉ်

၂၁.၁၀.၂၀၁၉ - ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

တာချီလိတ်မြို့ ခရီးစဉ်

ကရင်ပြည်နယ် ကော့ဘိန်းကျေးရွာ ဆေးကုမှုခရီးစဉ်

လားရှိုးမြို့ ခရီးစဉ်

ကျိုင်းတုံ - မိုင်းပြင်း ခရီးစဉ်

ကျိုင်းတုံ - မိုင်းပြင်း ဒုတိယအကြိမ် ခရီးစဉ်